VD-kommentar: goda framsteg i Indonesien.

Under 2017 inledde Brighter ett partnerskap med Indonesia Mampu, ett nationellt utvecklingsprogram lett av Palladium – en av världens främsta aktörer inom impact economy – och den indonesiska regeringens National Team Secretariat for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K).

Ett av programmets uttalade mål är att generera ökad tillgång till toppmodern behandling och kontroll av diabetes i landet, där Brighter åtagit sig att leverera innovativa lösningar för diabetesbehandling till patienter över hela Indonesien. Projektets övergripande och långsiktiga mål är en nollvision på tillväxt av diabetes 2025.

Samarbetet med Indonesia Mampu har gett Brighter en stor möjlighet att vara med och påverka samt utforma sekundärpreventionen av diabetes från grunden i Indonesien, och därmed att bli en långsiktig grundpelare i landets vårdinfrastruktur och i arbetet mot nollvisionen.

Brighters inträde i Indonesia Mampu skapar förutsättningar för ett viktigt skifte i Indonesien gällande diabetesvården:

Historiskt har i stort sett endast diabetologer samt invärtesmedicinare haft möjligheten att förskriva hjälpmedel för diabetiker. Genom nya digitala kopplingar öppnas det även upp en möjlighet för landets allmänläkare att diagnostisera och behandla sjukdomen. Det innebär att vi – i ett svep – öppnar upp för närmare 100 000 nya potentiella förskrivare av Actiste i form av allmänläkare. Brighter är tillsammans med lokala partner en drivande kraft för att rulla ut och implementera denna digitala plattform, där Actiste blir basen.

Samtidigt är Mampu-projektet nu på väg in i en fas där man i högre grad börjar fokusera på sekundärpreventionen av diabetes, det vill säga segmentet där framförallt vår Actiste-tjänst blir mer relevant och skapar stor nytta. Därmed får Brighter en ännu mer praktisk roll i samarbetet.

Så här kommenterade Palladium partnerskapet i samband med att samarbetet inleddes:

”Palladium och TNP2K är glada att välkomna Brighter till Cegah Risiko Tinggi Partnership, Indonesia Mampus första initiativ inom vårdsektorn. Brighter bidrar med sin omfattande erfarenhet av att skapa innovativa lösningar för behandling samt integrerade datasystem inom diabetesområdet, vilket är nyckeln till att förbättra diabetessituationen i Indonesien. Statistiken visar att diabetesprevalensen bland indonesiska ungdomar är högre än genomsnittet, och med en prognosticerad tillväxt som kan göra den till världens fjärde högsta. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att ta itu med detta problem och påverka i positiv riktning i Indonesien, säger Armando Cubillan, Director of Positive Impact Partnerships, Palladium Indonesia.”

Landet har idag världens fjärde största befolkning med sina ca 260 miljoner invånare. Så snart som år 2030 beräknas Indonesien ha vuxit till närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi, där medelklassen uppgår till 135 miljoner människor – mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien. Idag lever omkring 10 miljoner människor med diabetes i Indonesien och varav drygt 3,5 miljoner befinner sig i vårt initiala målsegment. Samtidigt beräknas det finnas ytterligare 5 miljoner som är odiagnostiserade, enligt International Diabetes Foundation. Diabetes tillväxttakt i Sydostasien är mycket hög; antalet diabetiker ökar årligen med ca 6 % i Indonesien.

Sedan tidigare samarbetar vi även med en av Indonesiens största teleoperatörer, Indosat Ooredoo. Detta partnerskap löper på enligt avtalad plan och en praktisk fördjupning av samarbetet beräknas ske efter det att Actiste har CE-märkts formellt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar