Bringwell AB (publ) – Årsredovisning 2016

I bifogad länk finns Bringwell ABs (publ) årsredovisning avseende 2016.

Stockholm 7 april 2017

Styrelsen i Bringwell AB (publ)

För mer information kontakta Martin Klafstad, CEO, mobil +47 92896700

    
Denna information är sådan information som Bringwell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl.13:00

Bringwell AB (publ) är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårds-produkter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser, tfn. 08-503 015 50.
Läs mer på www.bringwell.com 

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar