Bringwell AB (publ) avser att koncentrera sina produktions-anläggningar vilket i så fall kommer att leda till väsentliga kostnadsbesparingar

Som tidigare meddelats arbetar Bringwell med att renodla verksamheten, utvinna synergier, effektivisera och därigenom förbättra lönsamheten. I samband med detta arbete planerar Bringwell nu att flytta fiskoljeproduktionen från anläggningen i Uppsala till befintlig produktionsanläggning i Falköping och därmed stänga anläggningen i Uppsala. Idag produceras det ca 900,000 konsumentenheter av fiskolja i Uppsala.

Idag har Bringwell två produktionsanläggningar i Sverige, en i Uppsala där enbart fiskoljeproduktionen ligger och en i Falköping för bl a Movo- och Mivitotal-produktionen. I Falköping finns även ett antal nyckelfunktioner och färdigvarulagret.

En stängning av anläggningen i Uppsala innebär att samtliga 8 anställda i Uppsala varslas om uppsägning. Om produktionen i Uppsala upphör enligt planerna, kommer detta att ske redan under hösten 2014. Denna koncentration av produktion skulle leda till ökad effektivitet, synergier inom supply chain och väsentliga kostnadsbesparingar redan under 2015.

En eventuell flytt av Eskimo-fiskoljeproduktionen skulle inte påverka produktens kvalitet eftersom produkten fortsatt kommer att tillverkas enligt Bringwells högt ställda kvalitetsstandard.

Fackliga förhandlingar börjar per omgående. Så snart som de fackliga förhandlingarna är avslutade kommer Bringwell att informera om det slutliga beslutet.

Stockholm, 1 september 2014

För mer information, kontakta:
Lars Lund-Roland (VD), +46 (0)72 554 44 00
Jaana Viertola-Truini (CFO), +46 (0)8 412 72 09

Om Bringwell
Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar