Bringwell AB (publ) bekräftar stängning av Uppsala produktionsanläggning som kommer att leda till väsentliga kostnadsbesparingar

Som tidigare meddelats arbetar Bringwell med att renodla verksamheten, utvinna synergier, effektivisera och därigenom förbättra lönsamheten. I samband med detta arbete inleddes de fackliga förhandlingarna i Uppsala i början på september efter det att bolaget meddelade om den planerade flytten av Uppsala produktionen till befintlig produktionsanläggning i Falköping. Nu har de fackliga förhandlingarna avslutats och härmed bekräftar Bringwell att beslut nu är taget att stänga Uppsala anläggningen.

Stängningen kommer att beröra samtliga 8 anställda i Uppsala. Projektet kommer att påverka 2014 års resultat negativt med 2,4 MSEK, men ge årliga besparingar på 5,2 MSEK från tredje kvartalet 2015.

Idag har Bringwell två produktionsanläggningar i Sverige, en i Uppsala där enbart fiskoljeproduktionen ligger och en i Falköping för bl a Movo- och Mivitotal-varumärkena. I Falköping finns även ett antal nyckelfunktioner och färdigvarulagret.

Stockholm, 15 september 2014

För mer information, kontakta:
Lars Lund-Roland (VD), +46 (0)72 554 44 00
Jaana Viertola-Truini (CFO), +46 (0)8 412 7209

  

Om Bringwell
Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar