Bringwell förvärvar Biokraft AB

Bringwell, Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter förvärvar Biokraft AB som är verksamt inom produktion och försäljning av naturläkemedel och kosttillskott.

2007 omsatte Biokraft ca 15 MSEK med en EBITDA om ca 3,5 MSEK. Biokraft äger, producerar och säljer ett 20-tal produkter däribland NoSweat, Neval, Solarin och Figurett på den svenska marknaden. Biokraft äger en produktionsanläggning med GMP-standard (Good Manufacturing Practice) som idag endast har en beläggning på ca 20 %. Bringwell har två syften med förvärvet;

1. Förstärka produktportföljen med utvecklingsbara produkter. Genom Bringwells starka kundbas och distributionsplattform får produkterna väsentligt bättre förutsättningar för tillväxt framöver

2. Förstärka Bringwells egen produktion. Biokrafts moderna anläggning har idag ca 80 % outnyttjad kapacitet. Bringwell avser att flytta delar av extern tillverkning för att utnyttja Biokrafts anläggning optimalt. Idag utgör egenägda produkter ca 85 % av Bringwells omsättning och en stor del av dessa legotillverkas idag. Bringwell uppskattar att produktionskostnaderna framöver kan minska med omkring 7 MSEK årligen som en följd av affären.

”Bringwell har under de senaste åren haft en stark utveckling. Framgången är resultatet av ett metodiskt arbete som syftar till att verkställa vår strategi och därmed generera hög och stabil lönsamhet. Strategin bygger på följande fem hörnpelare:

1. Etablera en marknadsledande produktportfölj

2. Säkerställa varumärkeskontroll

3. Etablera ledande distribution inom fyra kanaler;
- Fackhandel
- Internet/postorder
- Dagligvaruhandel
- Apotek

4. Tillvarata synergimöjligheter

5. Geografisk expansion

”Genom förvärvet av Biokraft stärker vi vår produktportfölj samtidigt som vi tillvaratar väsentliga synergimöjligheter. Vi tar ytterligare ett steg framåt i linje med vår strategi och skapar därmed förutsättningar att nå våra finansiella mål” säger David Rönnberg, vd för Bringwell.


Finansiella konsekvenser av Biokraft-förvärvet:

Pris Biokraft inkl kassa om 11 MSEK: 29.0 MSEK

Pris Biokraft skuldfritt värde: 18.0 MSEK

Biokraft justerad* EBITDA 2007: 4.35 MSEK

Uppskattade kostnadssynergier under 2009: 7.0 MSEK


* Faktisk EBITDA år 2007 uppgick till 3,5 MSEK. Detta resultat belastades med 0.85 MSEK avseende hyreskostnader. Dessa hyreskostnader försvinner i och med denna affär, eftersom de tidigare externt ägda fastigheterna nu tillförs bolaget och därmed ingår i det skuldfria förvärvspriset om 18.0 MSEK. Finansiering sker med egna medel och banklån.


Fakta om Bringwell:
Bringwell är Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter. Bolaget omsatte 408,8 MSEK under 2008 års första halvår, med en bruttomarginal om över 60 %. Bringwells strategi är att växa såväl organiskt som genom förvärv. Tidigare i år förvärvade Bringwell, de nordiska rättigheterna för några av Skandinaviens viktigaste hälsokostprodukter Kan Jang, Chi San, Chisandra, Arctic Root, Rysk rot och Femineral. Därutöver tecknades nyligen ett betydande distributionsavtal med amerikanska Twinlab avseende produkter inom sportnutrition. Dessa nya affärer kommer att ingå i Bringwell och förväntas ge ett positivt resultatbidrag från och med 1 juli 2008.Upplysningar lämnas av:
David Rönnberg, vd, tel. +46 8 412 72 00

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar