Bringwell köper Norska Nuform och växer inom postorder och Internet

Bringwell, Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter förvärvar norska Nuform och ökar därmed kunddatabasen samt omsättningen i dotterbolaget, Naturamed Pharma som är verksamt inom postorder i Norden. Genom förvärvet får Naturamed Pharma tillgång till en kunddatabas om ca 270 000 kunder, vilket ökar den existerande databasen med ca 15 %.

Nuform, som försattes i konkurs i juli 2011, var verksamt inom försäljning av kosttillskott, sportprodukter och träningsartiklar i Norden. Genom försäljning via postorder och internet uppgick omsättningen år 2010 till ca 100 MSEK. Bolaget försattes i konkurs den första juli 2011 på grund av alltför stora marknadsföringssatsningar inom internet i framförallt Danmark och Finland.

Genom förvärvet får Bringwell tillgång till en kurant kunddatabas om ca 270 000 nordiska kunder, en modern nätbutik, ett avancerat CRM-system (IT-system för säljstöd och kundvård), varulager samt produkt- och varumärkesrättigheter. Dessa tillgångar kommer omedelbart att integreras i vår mycket framgångsrika postorderverksamhet och ge upphov till betydande synergier. Under årets första sex månader utgjorde kanalen postorder/internet ca 30 % av Bringwells totala försäljning, har bra tillväxt och stod för en proportionerligt större andel av EBITDA.

Bringwell betalar 2,3 MSEK kontant för verksamheten och övertar inga skulder, åtaganden eller anställda.

”Genom förvärvet ökar vi omsättningen och kundbasen inom postorder och internet och stärker därmed vår position inom direktförsäljningsmarknaden i Norden. Detta är i linje med vår strategi, att få en jämnare försäljning inom samtliga kanaler och marknader. Vi får genom förvärvet omedelbart tillgång till nya kunder och möjlighet att erbjuda en bredare portfölj av produkter inom hälsa, träning och skönhet till samtliga befintliga och nya kunder” säger David Rönnberg VD för Bringwell.


För mer information kontakta:
David Rönnberg, VD Bringwell tel. +46 8 412 72 00,

e-post: david.ronnberg@bringwell.com

Bringwell AB (publ) som är anslutet till First North, Evli Bank Plc. är dess Certified Adviser. Bringwell utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till den nordiska marknaden.
Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar