Bringwell Sverige AB förlorar tvisten med Cederroth AB

I dag meddelade Skaraborgs tingsrätt dom i målet mellan Bringwell Sverige och Cederroth.

Bringwell Sverige förpliktigas att utge ett skadestånd om 20 mkr samt att bära rättegångskostnader om ca 1,5 mkr.

Robert Teklic, chefsjurist på Bringwell AB (publ), säger följande:

Utan att ha haft möjlighet att analysera domen i detalj, kan jag säga att bolaget kommer att överklaga domen. Det är min bedömning att tingsrätten har gjort det lätt för sig. Det är vidare min bedömning att hovrätten kommer att gå på Bringwell Sveriges linje. När domen har analyserats mer i detalj tillsammans med bolagets advokater, kommer bolaget att meddela marknaden sina slutsatser.
 

 

För mer information, kontakta:
Lars Lund-Roland (VD och koncernchef): 072-554 44 00
Robert Teklic (chefsjurist): 0708-10 46 12

_______________

Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar