Delårsrapport april - juni 2013 Bringwell AB (Publ)

April – Juni 2013

 • Totala intäkterna uppgick till 143,0 (171,1) MSEK
 • EBITDA uppgick till 14,4 (17,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 10,0% (10,4) %
 • EBITA uppgick till 13,5 (16,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,9 (1,9) MSEK
 • Resultat efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 8,4 (9,8) MSEK
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -9,0 (-1,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,01) SEK
 • Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,03 (0,04) SEK

Januari – Juni 2013

 • Totala intäkterna uppgick till 303,8 (361,4) MSEK
 • EBITDA uppgick till 33,8 (39,4) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 11,1 (10,9) %
 • EBITA uppgick till 32,1 (36,8) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,4 (6,3) MSEK
 • Resultat efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 23,4 (22,2) MSEK
 • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 3,0 (10,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,02) SEK
 • Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,09 (0,09) SEK

VD-kommentar

Under senaste kvartalet har Bringwell fortsatt processen med att omstrukturera bolaget. Arbetet med att bygga en god bas för framtida organisk tillväxt är därmed på gång.

Under kvartalet uppvisade koncernens försäljning en fortsatt svag utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år. De totala intäkterna minskade med 16 procent. Detta beror delvis på en medveten strategi vad gäller omläggning av vår strategiska produktportfölj och att senaste nylanseringar ännu inte har kompenserat för tappet gällande försäljningsrättigheter till Litomove. Dessutom lider bolaget av en utmanande och sviktande apoteksmarknad i Sverige.

EBITDA däremot utvecklar sig i linje med våra planer. Kvartalets EBITDA uppgick till 14,4 MSEK och därigenom slutade EBITDA-marginalen på 11 procent, vilket motsvarade föregående års marginal trots den svagare försäljningen. En del av kostnadsminskningen förklaras av att marknadsföringskostnaderna minskade som en konsekvens av bland annat ändrad marknadsföringsstrategi i Naturamed Pharma som leder till mer kostnadseffektiva investeringar.
Om EBITDA fortsätter i samma trend under andra halvåret kommer den överstiga 2012.

Under kvartalet har vi stärkt vår ställning inom OTC/naturläkemedel genom lanseringen av Bringwells egenägda prostataprodukt Prosabal som endast kommer att säljas i prenumerationsform. Ytterligare en ny produkt är Klimadynon, mot klimakteriebesvär. Bringwell kommer också i september att påbörja försäljningen av produkten Sinupret, som är ett växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Full effekt av dessa lanseringar kommer vi att se först senare under hösten.

Bolaget har påbörjat en process där vi under hösten kommer att nordiskt koordinera en satsning i marknadsföring av våra bästsäljande produkter. Vi kommer även växa geografiskt till nya marknader inom Norden. Det omfattar den norska BioLife-serien, svenska Movo och MiviTotal samt bolagets sportsortiment med varumärkena Multipower och WNT.

Vår satsning på exportförsäljning utanför Norden fortsatte att bära frukt. Hittills i år har omsättningen ökat inom detta segment med ca 14 procent, främst genom framgångsrika marknadsföringsinsatser av Omega-3-preparatet Eskimo 3 som baseras på fiskolja. Vi bedömer att exportförsäljningen har stor tillväxtpotential och bör kunna öka sin andel av koncernens försäljning betydligt på några års sikt, från dagens cirka fem procent.

Bringwell har anställt en ny Marknadsdirektör som börjar under augusti månad. Detta är början på vår planerade effektivisering och styrning av bolagets marknadsaktiviteter, vilket bland annat kommer att innebära positiva effekter genom att vi kan rationalisera och ta ut synergier via gemensamma nordiska marknadsföringsinsatser.

Under kvartalet har vi gjort vår sista amortering på banklånet, och omförhandling av bolagets framtida bankavtal pågår. Vi förutsäger att det nya avtalet kommer att vara på plats under Q4.

Bringwell har under kvartalet kommit i gång med sin strukturella förändring. Bolaget strävar efter att behålla sin lönsamhet under denna konsolideringsprocess. Vi ska ytterligare minska vår kostnadsstruktur under kommande 18 månader. Med de betydande kostnadsbesparingar som både är genomförda och planerade, har vi skapat en solid plattform för fortsatt utveckling av bolaget.

Vi är en av de största leverantörerna i Norden inom kosttillskott. Vi kommer att fortsätta utveckla vår marknadsposition med starka varumärken och en produktportfölj av hög kvalitet. På lång sikt räknar vi med att såväl försäljningen som effektiviteten kommer att gynnas av ett mer samordnat produktsortiment med gemensamma marknadsföringsåtgärder inom Norden.

Därmed skapas förutsättningarna för att öka försäljningen med god lönsamhet under kommande år.

Lars Lund-Roland, VD och koncernchef

Upplysningar lämnas av: 

Lars Lund-Roland, CEO 
Telefon +46 8 412 72 00

Jaana Viertola-Truini, CFO 
Telefon +46 8 412 72 00
Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar