Delårsrapport januari - mars 2012 Bringwell AB (Publ)

Bringwell ökar försäljningen med 8% mot föregående kvartal

Januari - mars 2012

  • Totala intäkterna uppgick till 190,3 (194,4) MSEK
  • Organisk tillväxt i lokala valutor justerat för distributionsomläggning uppgick till 2 %
  • EBITDA uppgick till 21,6 (30,2) MSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till 11,5 (15,9) %
  • EBITA justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 20,3 (28,9) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (11,8) MSEK
  • Resultatet efter skatt justerat för avskrivning av immateriella tillgångar uppgick till 12,4 (19,4) MSEK
  • Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till 10,9 (22,9) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,05) SEK
  • Resultat per aktie justerat för avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 0,05 (0,08) SEK

VD kommentar
”Det positiva i kvartalet är att vi ökar försäljningen med ca 8 % mot föregående kvartal genom tillväxt inom apotek i Sverige och Norge, inom postorder där vi även ökat vår databas och genom tillväxt inom Mass.FI. I tillägg har vi gjort en lyckad lansering av Kostexperten.SE i början av februari som succesivt ökat sin försäljning vecka för vecka. Den organiska tillväxten blev 2 % justerat för engångseffekten av distributionsomläggning som Bringwell gjorde under första kvartalet 2011 då Bringwell la ut sin distribution till externa grossister.

Försäljningen inom kanalerna internet, apotek och postorder har haft en stark utveckling där försäljningen till apotek ökat med totalt ca 29 % mot föregående års kvartal. Kanalen internet med lanseringen av Kostexperten står nu för ca 7% av koncernens totala omsättning.

Q1 2011 hade en engångseffekt i form av en distributionsomläggning som innebar en extra försäljning på ca 7 MSEK med motsvarande ca 4 MSEK i EBITDA effekt. Det är ett styrkebesked att vi ändå lyckas behålla försäljningen på samma nivå som förra året och 4 % högre än Q1 2010. EBITDA för 2012 är på samma nivå som Q1 2010 men 8,6 MSEK längre än 2011. Det svagare EBITDA resultatet beror dels på ovan redogjorda distributionsomläggning men också på fortsatt svag trend i Hälsofack i Sverige samt kostnader förknippade med lanseringen och marknadsföringen av Kostexperten.  Den lägre EBITDA marginalen spås inte vara representativ för kommande kvartal eller för 2012.

Det negativa i kvartalet är den fortsatta svaga trenden i Hälsofack i Sverige. Dotterbolaget Bringwell Sverige som är mest exponerat mot hälsofack är under slutfasen av en större omstrukturering och ett effektivitetsprogram för att möta den svagare efterfrågan. Vi bedömer att vi har goda möjligheter att vända EBITDA trenden inom Bringwell Sverige redan under Q2.

April har startat bra och vi ser positivt på 2012 och planerar för en ökad försäljning såväl som för ett förbättrat EBITDA och kassaflöde mot föregående år. Under de senaste 24 månaderna har Bringwell genererat ca 150 MSEK i kassaflöden och ca 200 MSEK i EBITDA, säger Bringwells VD David Rönnberg.

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar