Valberedningen i Bringwell AB (publ) föreslår två nya ledamöter

Valberedningen i Bringwell föreslår årsstämman att välja Helena Bragd och Christer Wikner som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Catherine Sahlgren, Dag J Opedal samt Lars Holmström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Catherine Sahlgren. Valberedningens förslag innebär att Per Christian Voss samt Hubert Johansson lämnar styrelsen.

Valberedningen beaktar i sitt förslag kompetensen inom styrelsen både vad gäller branschkunskap så väl som erfarenhet av aktivt styrelse- och strategiarbete. Föreslagna ledamöter har den bakgrund som efterfrågas och valberedningen anser att de är lämpliga kandidater till bolagets styrelse. Utgångspunkten för valberedningen har varit företagets framtida utmaningar och den kompetens som Bringwells styrelse därmed bör besitta. Förslaget innebär också en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Årsstämma i Bringwell AB (publ) kommer att hållas på IVA Konferens, Stockholm, den 22 april 2015 kl 10:00.

För mer information, kontakta:
Catherine Sahlgren, styrelsens ordförande, tel +46-(0)70 985 85 03

Bringwell AB (publ) Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB, tfn. 08-503 015 50, är dess Certified Adviser.

Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Prenumerera

Dokument & länkar