Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Karlskrona

Brinova förvärvar fyra fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 2 500 kvm i Karlskrona med LSS boende, förskola samt bostäder. Hyresgäster är bl a Karlskrona kommun. Fastigheterna, där två som förvärvas i bolagsform och resterande som ett direkt fastighetsförvärv, förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 65,5 Mkr. De är fullt uthyrda och har en genomsnittligt återstående löptid på hyresavtalen om 10 år.

Fastigheterna ligger på bra lägen i Karlskrona och är väl anpassade till sitt verksamhetsinnehåll. Tillträde sker den 1 mars 2018 för tre av fastigheterna och omkring den 1 september för den kvarstående, när en tillbyggnad på fastigheten är uppförd och hyresgäst inflyttad.

-          För Brinova blir det positivt att fortsätta växa i Karlskrona inom samhällssegmentet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

-          Karlskrona kommun är en hyresgäst som vi vill ha en lång och stabil relation med, och som vi nu utvecklar samarbetet med.

Förvärvsavtalen

Aktieöverlåtelseavtalen: Säljare är Debellatio I Karlskrona AB och Brunsbergbolagen Fastigheter AB. Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 19 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder och externa lån om cirka 31 Mkr, regleras genom kontant betalning samt upptagande av nya lån om 32 Mkr. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

Fastighetsförvärvsavtalen:
Säljare av den ena fastigheten är Niclas Brunsberg och Torgny Palm och av den andra endast Niclas Brunsberg. Köpeskillingen om 15 Mkr regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån om 10 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan. För mer information: www.brinova.se.

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 183 145  kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Brinovas Certified Adviser är Remium Holding Nordic AB, +46 (0)8-454 32 76. Huvudkontoret finns i Helsingborg.                        

Taggar:

Om oss

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar