Brinova förvärvar Sparbanken Skånes samtliga fastigheter i Kristianstads kommun

Brinova förvärvar fem fastigheter i Kristianstads kommun med en uthyrbar yta om 8 000 kvm. Fastigheterna, som förvärvas för 135 Mkr, är fullt uthyrda till Sparbanken Skåne och har en viktad genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen på 8,2 år.

Fastigheterna är belägna i Kristianstad, Åhus och Tollarp och utgör Sparbanken Skånes samtliga kontor i Kristianstad kommun. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 8 000 kvm och har ett hyresvärde om 13 Mkr. Den största fastigheten, Mats Lavesen 3, ligger på bästa läge i centrala Kristianstad. Tillträde sker den 2 oktober 2017.

-          För Brinova blir det positivt att växa i Kristianstad där vi redan har en etablerad förvaltningsorganisation, detta skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter;

-          Brinova är också mycket glada för att få Sparbanken Skåne som hyresgäst, en partner som vi har en lång och stabil relation med.

Förvärvsavtalet

Köpeskillingen för förvärvet av fastigheterna uppgår till 135 Mkr. Brinovas förvärv regleras genom upptagande av nya lån om 88 Mkr, resterande regleras genom kontant betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 181 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,7 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Om oss

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Bolaget är verksamt inom segmenten hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Brinova har idag 43 fastigheter om totalt cirka 137 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. Brinovas affärsidé är att skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och lönsamma försäljningar. Med starka ägare som Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar