Brinova publicerar årsredovisningen för 2016

Brinova Fastigheter AB:s årsredovisning för 2016 finns publicerad på vår hemsida, www.brinova.se

Den tryckta redovisningen finns tillgänglig från och med vecka 16 och distribueras till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar delta.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på info@brinova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

För mer information: www.brinova.se

Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Brinova är verksamhet främst inom segmenten hyresbostäder och samhällsfastigheter men har också kompletterande kommersiella lokaler. Brinova har ett 50-tal fastigheter om totalt ca 185 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på ca 2,5 miljarder kronor. Brinovas affärsidé är att ska skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och en effektiv nyproduktion. Med starka ägare som Backahill och Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm.

Taggar:

Om oss

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Bolaget är verksamt inom segmenten hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Brinova har idag 43 fastigheter om totalt cirka 137 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. Brinovas affärsidé är att skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och lönsamma försäljningar. Med starka ägare som Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. För mer information: www.brinova.se