Brinova tilldelas projekt avseende Idrotts- och Östersjöhallen och tecknar långtidskontrakt med Karlskrona kommun

Brinova har vunnit Karlskrona kommuns upphandling av ny idrotts- och eventarena i Karlskrona. Brinova köper fastigheten med Idrottshallen och Östersjöhallen på Trossö i centrala Karlskrona för 10 Mkr. Samtidigt tecknar kommunen och Brinova ett 25-årigt hyresavtal till ett värde av cirka 300 Mkr. Brinova tillträder fastigheten den 1 januari 2017 och planerar då att påbörja arbetet med att bygga den nya arenan. Arenan på 8 000 kvm ska stå klar under hösten 2018 och inrymma sporter som handboll och innebandy samt olika typer av evenemang. Innan avtal kan undertecknas löper en avtalsspärr om tio dagar enligt lagen om offentlig upphandling.

I arbetet med byggnation av den nya arenan ska den gamla idrottshallen från 1961 byggas om och delar av Östersjöhallen från 1986 rivas och byggas till. Den nya arenan på Trossö nära Fisktorget kommer att inhysa en huvudhall för cirka 2 500 åskådare och en sidoarena för 600-700 åskådare. Hyreskontraktet kommer att tecknas för 25 år med ett årligt hyresvärde på drygt 12 Mkr. Brinova kommer inom kort efter att avtal undertecknats att lämna in en bygglovsansökan för den nya hallen.

-          Det här är det största byggprojektet hittills för Brinova. Vår ambition är att vara en betydande och intressant fastighetsaktör i Karlskrona, säger Per Johansson, VD för Brinova.

I början av 2016 gjorde Brinova sitt första intåg i staden genom att förvärva två kontorsfastigheter av Kungsleden, Lindblad 10 & 24, på Trossö i Karlskrona, med en total uthyrningsbar area om 8 700 kvm.

-          Vi har ett långsiktigt engagemang i Karlskrona. Brinova avser att expandera på tillväxtorter i Sydsverige såväl vad avser bostäder, samhällsfastigheter som kommersiella lokaler. Projektet med den nya idrotts- och eventarenan passar väl in denna strategi, säger Per Johansson. 

För ytterligare information, var god kontakta:
Per Johansson, VD, 070-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober, 2016, kl. 17.

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Bolaget är verksamt inom segmenten hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Brinova har idag 43 fastigheter om totalt cirka 137 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. Brinovas affärsidé är att skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och lönsamma försäljningar. Med starka ägare som Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm.

För mer information: www.brinova.se

Om oss

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar