Brinova tillträder vårdboende i Vellinge samt inleder ett nytt samarbete med Nordea som kreditgivare.

Tillträde har idag skett till fastigheten Påfågeln 1 i Vellinge efter att Brinovas bolagsstämma 2017-05-04 beslutat att godkänna förvärvet.

Avtal om förvärv tecknades 2017-11-22, men förvärvet var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2017. Fastigheten förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 154 Mkr. Fastigheten om 3 477 kvm har färdigställts och inflyttning har skett i april 2017. Hyresgäst är Attendo som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal för hela fastigheten. Hyresvärdet uppgår till 7,9 Mkr per år. I och med förvärvet inleder Brinova ett nytt samarbete med Nordea som kreditgivare till Brinova-koncernen.

-          För Brinova blir det positivt att växa i Vellinge där vi redan har ett fastighetsbestånd sedan tidigare, detta skapar förvaltningseffektivitet, säger Per Johansson, VD för Brinova och fortsätter:

-          Brinova är glada att inkludera ännu en svensk storbank blad våra kreditgivare, nu uppnår vi vårt mål att samarbeta med fem storbanker, vilket ger oss bra möjligheter till spridning av våra krediter.

Förvärvsavtalet

Den preliminära köpeskillingen för förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till cirka 38 Mkr. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder om cirka 31 Mkr och lösta bankskulder om cirka 84, regleras genom kontant betalning och upptagande av nya lån i det fastighetsägande bolaget. De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Brinova är verksamhet främst inom segmenten hyresbostäder och samhällsfastigheter men har också kompletterande kommersiella lokaler. Brinova har ett 50-tal fastigheter om totalt ca 185 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på ca 2,5 miljarder kronor. Brinovas affärsidé är att ska skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och en effektiv nyproduktion. Med starka ägare som Backahill och Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm.

Taggar:

Om oss

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Bolaget är verksamt inom segmenten hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Brinova har idag 43 fastigheter om totalt cirka 137 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. Brinovas affärsidé är att skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och lönsamma försäljningar. Med starka ägare som Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar