Delårsrapport januari-mars 2017

  • Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 45,9 Mkr (21,8)
  • Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 25,7 Mkr (8,8)
  • Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 16,5 Mkr (3,3)
  • Ackumulerat resultat uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kr (0,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  •  För att öka närvaron på en av bolagets prioriterade orter beslutades om etablering av ett nytt förvaltningskontor i Eslöv och en enhetschef har anställts
  •  Brinova sålde samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Tillträde till fastigheten i Eslöv beräknas till hösten 2017 och frånträde av fastigheterna i Hässleholm sker den 1 juni 2017
  •  Brinova tilldelades en markanvisning för drygt 53 hyreslägenheter i Kristianstad

-          Årets första kvartal är också det första kvartalet då vi kan redovisa omsättning och resultat i en relativt fast struktur som på ett avgörande sätt inte påverkats av transaktioner, säger Per Johansson, VD för Brinova i sin kommentar till delårsrapporten och fortsätter:

-          Vi redovisar ett ökat resultat som tydliggör effekten av förvärv, energioptimeringar och en aktiv kundnära förvaltning.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se

eller

CFO Malin Rosén, telefon [+46 (0) 70 929 49 52], epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIN B. Brinovas Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

För mer information: www.brinova.se                                      

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Brinova är verksamhet främst inom segmenten hyresbostäder och samhällsfastigheter men har också kompletterande kommersiella lokaler. Brinova har ett 50-tal fastigheter om totalt ca 185 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på ca 2,5 miljarder kronor. Brinovas affärsidé är att ska skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och en effektiv nyproduktion. Med starka ägare som Backahill och Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm.

Taggar:

Om oss

Brinova är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter i södra Sverige. Bolaget är verksamt inom segmenten hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Brinova har idag 43 fastigheter om totalt cirka 137 000 kvm. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde på cirka 1,7 miljarder SEK. Brinovas affärsidé är att skapa hög avkastning genom att erbjuda marknaden attraktiva och prisvärda bostäder och lokaler såväl för offentlig sektor som för näringslivet i övrigt. Värden skapas genom selektiva förvärv, aktiv förvaltning och lönsamma försäljningar. Med starka ägare som Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder har bolaget stora tillväxtambitioner i regionen. Huvudkontoret ligger i Ängelholm. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera