BRIO byter börs och ansöker om notering på NGM Equity

• Sista dag för handel i betalade tecknade units i BRIO är den 18 juni 2009 • Sista dag för handel i BRIOs stamaktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm är den 26 juni 2009 • BRIO ansöker om notering av stamaktien av serie B, preferensaktierna av serie C samt D på NGM Equity Som tidigare meddelats har åtgärderna inom ramen för BRIOs finansiella rekonstruktion slutförts. Aktiekapitalökningen i och med den genomförda företrädesemissionen samt kvittningsemissionen är under registrering hos Bolagsverket. Som en följd av detta är sista dag för handel i betalade tecknade units (BTU) i BRIO den 18 juni 2009. Varje BTU kommer att ersättas med fem preferensaktier av serie C och tre preferensaktier av serie D. Innehavare av BTU behöver ej vidta någon åtgärd i samband med detta. De nyemitterade preferensaktierna förväntas registreras på aktieägares VP-konto respektive depå hos förvaltare den 26 juni 2009. Sedan företrädesemissionen och kvittningsemissionen genomförts står det klart att den uppnådda spridningen i BRIOs nyemitterade preferensaktier av serie C och serie D inte uppfyller kraven för en notering på NASDAQ OMX Stockholm. BRIOs styrelse har därför beslutat att ansöka om upptagande till handel av såväl stamaktien av serie B som preferensaktierna av serie C och D på NGM Equity. Första dag för handel på NGM Equity beräknas bli den 29 juni 2009. Sista dag för handel i BRIOs stamaktie av serie B på NASDAQ OMX Stockholm är den 26 juni 2009. Malmö den 16 juni 2009 BRIO AB (publ)

Om oss

BRIO:s affärsidé är att marknadsföra produkter till barn och barnfamiljer där lek, aktivitet, samvaro, utveckling/stimulans och underhållning dominerar som behov och där omsorg om barnet står i centrum.BRIO® märkta produkter riktar sig främst till små barn inom områdena lek och barnomvårdnad där BRIO:s produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, omsorg och kunskap om barns behov.

Prenumerera

Dokument & länkar