KVARTALSRAPPORT Juli - September 2007

VERKSAMHETEN FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS I POSITIV RIKTNING

RAPPORTPERIODEN JULI-SEPTEMBER 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 222,7 (242,3) Mkr
• Rörelseresultat uppgick till 1,6 (-5,6) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -2,4 (-12,1) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-2,18) kr


PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 606,4 (739,3) Mkr
• Rörelseresultat uppgick till -58,8 (-117,8) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -74,6 (-139,4) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till -8,01 (-24,93) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN

• Efter rapportperioden har BRIO ingått ett treårigt licensavtal med Walt Disney Company Ltd avseende rättigheterna till Mickey Mouse Club House och Mina vänner Tiger & Nalle Puh för träleksaker inom i huvudsak Europa. De första produkterna lanseras efter sommaren 2008.

Om oss

BRIO:s affärsidé är att marknadsföra produkter till barn och barnfamiljer där lek, aktivitet, samvaro, utveckling/stimulans och underhållning dominerar som behov och där omsorg om barnet står i centrum.BRIO® märkta produkter riktar sig främst till små barn inom områdena lek och barnomvårdnad där BRIO:s produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, omsorg och kunskap om barns behov.

Prenumerera

Dokument & länkar