Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i bolaget

BRIO AB (publ) bekräftar att per den 30 juni 2009 uppgår bolagets aktiekapital till 336 347 039,60 kronor samt det totala antalet röster till 608 116 952 och det totala antalet aktier till 152 885 018, varav 3 914 666 aktier av serie A stam med tio (10) röster vardera, 5 418 666 aktier av serie B stam med en (1) röst vardera, 46 666 660 aktier av serie C preferens med tio (10) röster vardera och 96 885 026 aktier av serie D preferens med en (1) röst vardera. Anledningen till förändringen är slutförandet av den finansiella rekonstruktion som beslutades av årsstämman den 27 april 2009. Den finansiella rekonstruktionen innefattade bl.a. utgivande av 46 666 660 aktier av serie C preferens och 27 999 996 aktier av serie D preferens genom företrädesemission, samt utgivande av 68 885 030 aktier av serie D preferens genom kvittningsemission. Malmö den 30 juni 2009 BRIO AB (publ)

Om oss

BRIO:s affärsidé är att marknadsföra produkter till barn och barnfamiljer där lek, aktivitet, samvaro, utveckling/stimulans och underhållning dominerar som behov och där omsorg om barnet står i centrum.BRIO® märkta produkter riktar sig främst till små barn inom områdena lek och barnomvårdnad där BRIO:s produkter kännetecknas av genomtänkt kvalitet, omsorg och kunskap om barns behov.

Prenumerera

Dokument & länkar