BRIO-priset till forskning om vikten av den fria leken

Lek och kreativitet är av central betydelse för barns välmående och utveckling. Men ny forskning visar att den kreativa leken allt mer är hotad i dagens samhälle. Dr. David Whitebread, utvecklingspsykolog och specialist på utbildning av unga barn, belönas den 11 november med forskningsstipendiet BRIO Prize för sin forskning kring betydelsen av lek och kreativitet i barns utveckling.

I rapporten ”The importance of play” beskriver Dr. David Whitebread hur barns kreativa lekande allt mer är hotad till följd av ökad urbanisering, stress inom familjen och förändringar inom skolväsendet. Han påvisar att föräldrar och lärare blir allt mer överbeskyddande och att barns aktiviteter schemaläggs i allt större utsträckning. Vuxnas uppfattning om faror leder till ett överbeskyddande mönster som omöjliggör barns lekfulla sätt att själva upptäcka, tänja på gränser och lära sig hantera risker.

Vikten av den fria leken
Det finns bevis för att lek är grundläggande för att stödja en rad intellektuella, emotionella och sociala förmågor hos barn. Till exempel är leken ett avgörande bidrag till barns utveckling av språk och sin förmåga att kontrollera sina egna kognitiva och emotionella processer.

Förslag till åtgärder
David Whitebread föreslår i rapporten, tillsammans med ett antal ledande europeiska forskare från olika akademiska discipliner, ett antal åtgärder som kan motverka den negativa utvecklingen. Några av dessa är att främja allmänhetens förståelse och medvetenhet om betydelsen av lek, samt uppmuntra och förbättra bestämmelser som reglerar tid och rum för lek.

BRIO Prize
Den 11 november tilldelas David Whitebread forskningsstipendiet BRIO Prize för sin framstående forskning i betydelsen av lek och kreativitet för barns utveckling. Priset delas ut av Lennart Ivarssons Stipendiefond.

- Lekens betydelse för barns utveckling lyfts fram i rapporten ”The importance of play” med olika policyrekommendationer till beslutsfattare. Inte minst i vårt eget land är det viktigt, då skolornas senaste läroplaner har en tendens att marginalisera barns lek, säger Dag Ivarsson, Ordförande för Lennart Ivarssons Stipendiefond.

Det är 20:e året som priset nu delas ut antingen till en meriterad forskare inom barn- och ungdomsforskning eller till en välgörenhetsorganisation som gör viktiga insatser för barn och ungdomar.

För ytterligare information 

För ytterligare information och intervjumöjligheter i samband med David Whitebreads besök och BRIO Prize seminariet 11 november, kontakta:

Marcus McKinley 
Tel: +46 709 205 204
E-post: marcus.mckinley@mannov.se

Om BRIO
I över ett århundrande har vår drivkraft varit att sprida glädje bland barn världen över. Vi vill skapa lyckliga barndomsminnen där fantasin får flöda fritt. BRIO är ett svenskt leksaksvarumärke som skapar innovativa, högkvalitativa och väldesignade leksaker i trä som ger barn en säker och rolig lekupplevelse. Företaget grundades 1884 och är en del av BRIO-koncernen som har över 200 anställda och är representerade i över 20 länder. För mer information, vänligen besök www.brio.net.


Dr. David Whitebread

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar