Om oss

BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med barnkonventionen som riktmärke. BRIS arbetar också för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare om barns rätt.