Britt vinner upphandling och blir ny IT-leverantör till Ambea

Britt Sweden AB vinner upphandling och kommer att leverera ett stort urval av IT-tjänster, bland annat Datacentertjänster, Molntjänster, Databasdrift, Applikationsdrift, Arbetsplats som tjänst och På-Platsen-stöd. Avtalet är tecknat på sju år och avtalsvärdet uppskattas till ca 100 MSEK. 

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag och erbjuder boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har cirka 500 enheter i Sverige och har ca 15 000 anställda. 

Ambea står inför fortsatt expansion genom nyetableringar och förvärv och behövde en kundorienterad partner som kan leverera standardiserade IT-tjänster genom hela kedjan, från Arbetsplats till Datacenter och molndrift, på ett rationellt och strukturerat sätt. 

- ”Självklart är vi jätteglada att vi fått förtroendet och ser verkligen fram emot att börja leverera våra tjänster till Ambea. Vi ser det som ett gott kvitto på att vi kommit långt med våra industrialiserade IT-tjänster som Ambea efterfrågade.” säger Tore Nallgård, VD Britt Sweden AB.

- ”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Britt som ny IT-partner. De industrialiserade IT-lösningarna som Britt erbjuder är en viktig komponent för att stödja Ambeas fortsatta tillväxt och digitalisering” avslutar Philip Bergquist, chef Utveckling & IT, Ambea.

Britt är inget nytt IT-bolag utan har funnits sedan 1989. Under våren 2018 klev INVID Mitt AB ur INVID Gruppen och bildade det nya bolaget Britt Sweden AB som idag omsätter 300 MSEK årligen med ca 90 anställda.

Tore Nallgård                                            Johanna Folkesson

VD, Britt Sweden AB                                Marknadsansvarig, Britt Sweden AB

tore.nallgard@britt.se                               johanna.folkesson@britt.se

021-10 66 07                                            021-10 66 71

Vi levererar IT som är enkel, självklar och perfekt anpassad för dina behov. För att du och din organisation ska nå er fulla potential. 

Taggar:

Om oss

Vi förstår kraften i det vi håller på med. Det handlar inte om var era servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina användare föredrar.Det handlar heller inte om hur långa, eller komplicerade, avtal som vi tecknar. Det handlar om att IT är den viktigaste och mest kritiska infrastrukturen i dagens samhälle, för dagens människor och organisationer.

Prenumerera

Media

Media