Broström utökar den europeiska flottan

BROSTRÖM UTÖKAR DEN EUROPEISKA FLOTTAN * Broström utnyttjar option för att bygga ytterligare två fartyg * BRO TINA blir helägd efter förvärv av resterande 55 % i fartyget Broström har tillsammans med Erik Thun beslutat utnyttja en option att bygga ytterligare två tankfartyg på varvet Ferus Smit i Nederländerna. Fartygen, som kommer att ägas av Broström och Erik Thun med 25 % vardera, blir systerfartyg till såväl de tidigare under året levererade BRO GLOBE och BRO GALAXY, 7 600 dwt, som till de fartyg som beställdes på samma varv i slutet av november i år. Leverans av de två nya fartygen kommer att ske under år 2004. Genom de senaste årens satsning har Broström ytterligare förstärkt sin position i den nordeuropeiska produkttankmarknaden. Av den totala Broströmsflottan på drygt 60 fartyg opereras mer än 30 i europeisk trafik. Efter leverans av de senast beställda fartygen kommer Broströms flotta i det mindre segmentet 6 000-8 000 dwt att uppgå till åtta fartyg, samtliga byggda under 1999-2004. Broström har sedan lång tid haft en ägarandel av 45 % i produkttankfartyget BRO TINA, 27 820 dwt, byggt 1987. Resterande 55 % har nu förvärvats och i samband därmed har fartyget fått svensk flagg. Göteborg den 20 december 2001 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00430/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00430/bit0001.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar