Broströms flotta utökas - BRO GALAXY levererad

BROSTRÖMS FLOTTA UTÖKAS - BRO GALAXY LEVERERAD Det nybyggda produkttankfartyget BRO GALAXY, 7 600 dwt, har nu levererats och fartyget kommer huvudsakligen att sysselsättas i den kontraktsfart som Broström bedriver i Nordeuropa. Detta är det fjärde fartyget i Broströms flotta som levererats från det holländska varvet Ferus Smit B V. De tre andra fartygen är BRO GLORY, BRO GRACE och BRO GLOBE. Alla fyra fartygen kommer att sysselsättas inom Broströms kontraktsfart för de stora oljebolagen. Fartyget är långtidsinhyrt och ingår som en del i ett samarbete mellan Broström och Erik Thun AB. Båda bolagen äger dessutom vardera 25 % i fartyget. Göteborg den 16 oktober 2001 BROSTRÖM AB (publ) Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00 Mer information om Broström finns på www.brostrom.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Dokument & länkar