Från Nordtank Shipping till Broström Tankers

I januari 2005 förvärvade Broström den danska skeppsmäklarfirman Nordtank Shipping A/S. Företaget har sedan dess drivits som ett dotterbolag inom Broströmkoncernen. För närvarande opererar Nordtank kommersiellt 17 tankfartyg i storlekar mellan 4 000 och 23 000 dwt, ägda av ett antal olika skeppsredare.

Från och med den 5 oktober kommer företaget Nordtank Shipping A/S att ändra namnet till Broström Tankers Denmark A/S. Kontorets placering, postadress och telefonnummer i Holbaek, Danmark, kommer att vara oförändrade, enligt nedan:

Broström Tankers Denmark A/S
Lindevej 16
DK-4300 Holbaek
Danmark
Telefon: +45 59 44 44 66
Telefax +45 59 44 44 60

I samband med ändringen av företagsnamnet ändras e-postadressen till:
btdk@dk.brostrom.com
Website: www.brostrom.com

Göteborg den 5 oktober 2007

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Om oss

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och huvudkontoret är i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar