Brå startar kartläggning av brott mot politiker

Idag påbörjas en unik undersökning om brott mot politiker. Brottsförebyggande rådet (Brå) tillfrågar för första gången alla cirka 15 000 förtroendevalda ledamöter i kommuner, landsting, regioner och riksdag om utsatthet för brott av olika slag. Undersökningen blir den första löpande mätningen i sitt slag i världen.

Från och med 2013 kommer undersökningen att genomföras vartannat år. Under de år som mätning inte utförs finns möjlighet att göra fördjupningsstudier.

– Det här är en viktig undersökning, säger Sanna Wallin, utredare på Brå. Det behövs ett stabilt kunskapsunderlag för att bedöma behovet av insatser för dem som drabbas och behovet av förebyggande åtgärder.

De cirka 15 000 personer som undersökningen omfattar är alltså ledamöter i kommunfullmäktige, landstings- och regionfullmäktige och riksdagen. Frågorna handlar främst om brott de utsatts för i egenskap av förtroendevald – vilka typer av brott det var och om de närmare omständigheterna vid brotten. Det ingår också frågor om deras oro för att utsättas och deras bild av säkerhetssituationen.

– Oavsett om man varit utsatt eller inte så är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten. Det ger säkrare resultat, säger Sanna Wallin.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU) genomförs på uppdrag av regeringen. De första resultaten är planerade att presenteras i slutet av 2012.

Ytterligare information: Sanna Wallin, utredare, tel: 08-401 87 74 eller Erik Grevholm, enhetschef, tel: 08-401 87 30.

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar