Något färre anmälda brott första halvåret

Under första halvåret 2010 anmäldes 2 procent färre brott jämfört med motsvarande period förra året. Anmälda skadegörelsebrott, bilbrott och cykelstölder bidrog med de största minskningarna medan bedrägerierna fortsatte att öka. Det visar statistiken över anmälda brott första halvåret 2010 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.Färre anmälda bank- och butiksrån Antalet anmälda bankrån minskade till 17 och antalet anmälda butiksrån till 430 under första halvåret 2010.

– Sett till en längre period är antalet anmälda butiksrån cirka 30 procent fler än för tio år sedan och nådde förra året den högsta noteringen sedan statistiken började föras. Antalet anmälda bankrån varierar mycket från år till år, säger Leif Petersson, statistiker på Brå.

Bedrägerierna ökar Antalet anmälda bedrägerier ökade med 12 procent jämfört med samma period 2009. Det är främst anmälda datorbedrägerier som ökar men även bedrägerierna med så kallade bluffakturor.

– Antalet anmälda bedrägerier har ökat sedan början av 1990-talet men det är under de senaste tre åren som den största ökningen skett, säger Jessica Svedlund, utredare på Brå.

Anmälda överträdelser av besöksförbud har också ökat med 54 procent jämfört med första halvåret 2009. För dessa brott är det vanligt att en enskild gärningsman ger upphov till ett stort antal anmälningar genom att upprepade gånger begå överträdelser. Ökningen under första halvåret 2010 är dock spridd över landet.

Ovanligt många registrerade fall av dödligt våld Antalet händelser där polisen registrerat en anmälan som ett förmodat mord eller dråp med dödlig utgång var ovanligt högt under första halvåret 2010. Polisen registrerade 213 fall, vilket är 92 procent fler än första halvåret 2009. Det är i huvudsak ett fåtal anmälningar med ett stort antal brott som bidrar till ökningen under första halvåret 2010. Brå kommer liksom tidigare år att gå igenom varje enskild anmälan och presentera det korrekta antalet fall av dödligt våld i den slutgiltiga statistiken 2010, som publiceras i mars nästa år. Därför är det ännu inte möjligt att bedöma utvecklingen under första halvåret 2010.

Statistiken hittar du på www.bra.se.

Ytterligare information: Jessica Svedlund, utredare, 08-401 87 21, Leif Petersson, statistiker, 08-401 87 35.

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar