Ny hatbrottsdefinition fångar upp fler hatbrott

Fler hatbrott identifieras av Brottsförebyggande rådets (Brå) nya definition. Förra året anmäldes knappt 5 900 hatbrott och samtliga motiv har ökat jämfört med föregående år. Det framkommer av Hatbrottsstatistiken 2008 som presenteras i dag.– Brå:s nya definition är mer inkluderande. Om du utsätts för ett främlingsfientligt eller rasistiskt hatbrott ska det inte spela någon roll om du är svensk, rom, afrosvensk, eller same, säger Anna Molarin, utredare på Brå.

Nu redovisas hatbrotten mot afrosvenskar och romer För första gången särredovisas andelen främlingsfientliga/rasistiska hatbrott som riktas mot afrosvenskar och romer. Drygt 760 anmälningar identifierades med ett afrofobiskt motiv, där det till exempel klottrats ”apa” på en afrosvensk persons hus. Knappt 180 anmälningar bedömdes under året som antiromska. Utöver detta har ett fjärde motiv lagts till vid definitionsförändringen – hatbrott mot transpersoner.

– Genom att sätta siffror på angrepp mot människors lika värde får rättsväsendet ett effektivt stöd i sitt arbete mot hatbrott, säger Klara Klingspor, utredare på Brå.

Människor drabbas i sin vardag Olaga hot/ofredande är den vanligaste brottstypen, följt av våldsbrott och ärekränkning. Men vid antisemitiska hatbrott är hets mot folkgrupp vanligare än vid övriga hatbrott, och skadegörelse/klotter är betydligt vanligare vid övriga antireligiösa hatbrott. Vid afrofobiska och homofobiska hatbrott är det vanligare att bli utsatt för våld än vid övriga hatbrott.

För samtliga hatbrott är det vanligt att utsättas på vardagsnära platser, som hemmet, arbetsplatsen, där den utsatta personen tränar eller på allmänna platser som i en park eller på torget. Det finns motiv som särskiljer sig, ett exempel är antiromska hatbrott där det är betydligt vanligare att brottsplatsen är till exempel en butik. För de hatbrott där det även ingår vit makt-ideologi i motivbilden är skolan den vanligaste brottsplatsen.

Under år 2008 identifierades knappt 5 900 hatbrott. Av dessa bedömdes: • 72 procent (4 224) ha främlingsfientliga/rasistiska motiv • 10 procent (602) ha antireligiösa motiv • 18 procent (1 055) ha homofobiska, bifobiska och heterofobiska motiv • 0,2 procent (14) ha transfobiska motiv

Ytterligare information: Klara Klingspor, 08-504 454 12, Anna Molarin, 08-401 87 90. Båda utredare på Brå och rapportförfattare. De nås först 11.00 på telefon.

Rapporten Hatbrott 2008 kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera

Dokument & länkar