Nya metoder för att förebygga våld i nära relationer får pris

Torsdagen den 11 oktober utses de svenska vinnarna i European Crime Prevention Awards (ECPA), vid en ceremoni i Huddinge Kommunalhus. Sju projekt, inriktade mot att förebygga våld i nära relationer, är nominerade. Det vinnande bidraget går vidare till den europeiska finalen som avgörs i Portugal.I den nationella tävlingen deltar i år projekt som prövat nya metoder för att förebygga våld i nära relationer. Priset delas ut av justitieminister Beatrice Ask. I samband med prisceremonin arrangeras också två föreläsningar om våld i nära relationer. Mikael Rying, kriminolog vid Brå, föreläser om dödligt våld i nära relationer. Abigail Choate, från Rikspolisstyrelsen, berättar om deras arbete mot våld i nära relationer.

Under prisceremonin utses ett projekt till vinnare och två projekt får hedersomnämnanden. Vinnaren blir Sveriges bidrag i den europeiska finalen i ECPA, som avgörs i Lissabon.

Till den nationella tävlingen är i år följande projekt nominerade:

· Kvinnofridsenheten Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Kvinnofridsteam som erbjuder strukturerade riskbedömningar gällande våld i nära relationer i varje enskilt fall.
· Kvinnofridsprogrammet i Malmö, Malmö stad/Polismyndigheten i Skåne.
Samarbete mellan främst kommunen och polisen för att förebygga alla typer av våld i nära relationer.
· Dalila, Kvinnors nätverk i Stockholm. Projektet erbjuder stöd till unga tjejer som upplever hedersrelaterat förtryck.
· Skruv-projektet, Länsjouren i Halland. Skolinformationsprojekt inriktat mot våld och hedersrelaterad problematik.
· Projekt Utväg, Göteborgs Stad. Strukturerat program inspirerat av amerikanska Duluth-modellen som ska förebygga våld i nära relationer.
· Familjevåldsgruppen, Socialförvaltningen i Helsingborg. Verksamhet som arbetar med skydd, stöd och förebyggande verksamhet för kvinnor, barn och män gällande våld i nära relationer.
· Brottsoffersluss, Kriminalvården i Göteborg.
Projekt för att förebygga våld och negativ kontroll som sker mellan offer och gärningsman i fängelset.

Fullständigt program och mer information om ECPA och prisutdelningen finns på http://www.bra.se

För anmälan och information, eller om du vill komma i kontakt med något av de nominerade bidragen, kontakta Malin Nääs, pressekreterare vid Brå, 08-401 87 36.

Tid: Torsdagen den 11 oktober klockan 13.00. (Prisceremonin startar 15.00.) Plats: Huddinge Kommunalhus, Huddinge

Välkomna!

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera