Oförändrat antal anmälda hatbrott

Antalet hatbrottsanmälningar är stabilt jämfört med föregående år. Under 2009 anmäldes 5 800 hatbrott. De främlingsfientliga/rasistiska motiven fortsätter att dominera och antisemitiska hatbrottsanmälningar har ökat framför allt i storstadslänen. Det visar Hatbrottsstatistiken 2009 som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.Under 2009 identifierades 5 800 anmälningar om hatbrott: • 71 procent främlingsfientliga/rasistiska • 18 procent homofobiska, bifobiska eller heterofobiska • 10 procent antireligiösa (islamofobiska, antisemitiska och övriga antireligiösa hatbrott) • 1 procent transfobiska

Olaga hot och ofredande, våldsbrott och ärekränkning är de vanligaste hatbrotten i nämnd ordning. Hälften av de anmälda hatbrotten riktas direkt mot den utsatta personen, men utan någon fysisk kontakt. Hatbrott sker på alla möjliga platser där människor vistas i sin vardag, till de vanligaste platserna hör hem, arbetsplats och skola. Vid hälften av hatbrottsanmälningarna är gärningspersonen obekant och vid en knapp tredjedel ytligt bekant. 8 procent av hatbrottsanmälningarna från 2008 hade personuppklarats i slutet av mars 2010.

Antisemitiska hatbrottsanmälningar ökar, vit makt-ideologiska minskar Hatbrottsanmälningarna med antisemitiska motiv har ökat i storstäderna och särskilt i Skåne län, även om det handlar om få fall. År 2009 var antalet anmälda antisemitiska hatbrott 250 i landet. Det är en ökning med 57 procent jämfört med året innan. Vanligast är brott mot person som våldsbrott, olaga hot och ofredanden, därefter hets mot folkgrupp.

– Att fler antisemitiska hatbrott har anmälts i Skåne kan sannolikt kopplas till några uppmärksammade händelser där det senaste året. Om det betyder att fler brott faktiskt begåtts visar inte statistiken, säger Anna Frenzel.

Knappt 10 procent, eller 555, av hatbrottsanmälningarna är vit makt-ideologiskt motiverade och en knapp fjärdedel av dessa kan kopplas till en organisation. 37 procent består av hets mot folkgrupp, följt av skadegörelse/klotter på 35 procent. Jämfört med året innan har de vit makt-ideologiska hatbrotten minskat med 140 anmälningar.Ytterligare information: Anna Frenzel, utredare på Brå, 08-401 87 02

Hatbrottsstatistiken 2009 kan beställas eller laddas ner på www.bra.se

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar