Pressinbjudan

Hur kan handeln med utrotningshotade djur och växter förhindras?Att köpa dessa föremål är brottsligt. Brottet heter artskyddsbrott. Det är även förbjudet att köpa vissa typer av husdjur och hälsokostpreparat som innehåller någon av de 30 000 arter som genom internationella konventioner skyddas mot utrotning.

Den illegala handeln med skyddade arter är ett globalt problem som också i hög grad gäller Sverige, framför allt i egenskap av importland.

Hur ser problemet ut i Sverige? Fungerar lagstiftningen? Är kunskapen om skyddade arter tillräcklig? Räcker myndigheternas insatser?

Den 26 september klockan 09:30 presenterar Brå rapporten Illegal handel med hotade djur- och växtarter. På pressträffen diskuteras strategier mot den illegala handeln. På plats finns också föremål som Tullverket tagit i beslag.

Från Brå deltar: Jan Andersson, generaldirektör, Lars Korsell, projektledare och brottsforskare samt Johanna Hagstedt, utredare.

Dessutom medverkar: Mats Forslund från Världsnaturfonden (WWF), Elin Fornbacke från Miljösamverkan Sverige, Ernst Mehnert från Jordbruksverket, Mats Danielsson från Zoobranschens riksförbund (Zoorf) och Henrik Forssblad från Rikspolisstyrelsen.

Tid: Fredagen den 26 september klockan 09:30 Plats: Brottsförebyggande rådet (Brå), Tegnérgatan 23, 2 tr, Stockholm

För ytterligare information och anmälan kontakta Malin Nääs, pressekreterare på Brå, 0704-19 35 06 eller malin.naas@bra.se

Välkomna!

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera