Pressinbjudan

Konferens om att förebygga våld mot kvinnorPå programmet finns ett drygt 30 –tal seminarier som innehåller både praktiska exempel och teoretisk kunskap, bland föreläsarna märks:

Jackson Katz som talar om män, maskulinitet och våld. Han har stor erfarenhet av våldsförebyggande arbete med män och pojkar inom skola, idrottsrörelse och militären i USA.

Förra året utsågs Kvinnofridsprogrammet i Malmö till Europas bästa brottsförebyggande projekt i tävlingen ECPA, European Crime Prevention Award. Margot Olsson från Malmö stad berättar om verksamheten.

Maria Eriksson, fil dr i sociologi från Uppsala universitet talar under rubriken Beskyddade, osynliga eller oskyddade offer? Professionellas bemötande av utsatta barn. Föreläsningen innehåller även helt nya forskningsresultat.

Hur ser kvinnofridsarbetet ut om 5 år? Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, samtalar.

Tid: torsdagen den 18 och fredagen den 19 september Plats: Scandic Star, Sollentuna

Ytterligare information: Anders Jansson, informationschef på Brå, 08-401 87 70 eller anders.jansson@bra.se. Det fullständiga programmet hittar du på www.bra.se/go/275

Välkomna!

Konferensen arrangeras av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. Läs mer på www.kvinnofridsportalen.se

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera