Pressinbjudan: Hatbrottsstatistiken 2008

På måndag presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Hatbrottsstatistiken 2008. Den ger svar på vilket hatbrottsmotiv som är vanligast och vad som är ett typiskt hatbrott. Dessutom om hatbrotten ökar eller minskar, var hatbrott oftast begås, vem som begår dem och hur hatbrott kan förebyggas.Efter seminariet finns utredarna tillgängliga för intervjuer. Rapporten läggs upp på www.bra.se i samband med seminariet.

Från Brå deltar: Klara Klingspor och Anna Molarin, båda utredare. Tid: Måndag den 29 juni kl 9.00-10:30 Plats: Brottsförebyggande rådet (Brå), Tegnérgatan 23, 2 tr, Stockholm

För anmälan och ytterligare information kontakta Jennie Zetterström

Välkommen!

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera

Dokument & länkar