Pressinbjudan: Hur kan skolan motverka sexuella trakasserier och sexualbrott?

För att motverka sexuella övergrepp har Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram ett skolmaterial för temaarbeten om integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott.Skolan har en viktig roll för att öka kunskapen om dessa frågor. Men för lärare kan sådana frågor upplevas som svåra att diskutera i klassrummet.

Därför bjuder Brottsförebyggande rådet (Brå) in till en heldagsutbildning för skolpersonal under rubriken Var går gränsen? Dagen arrangeras tillsammans med det lokala brottsförebyggande rådet i Örebro.

Journalister är välkomna att delta mellan klockan 10:00-12:00. Därefter finns det möjlighet att intervjua föreläsarna Josefin Grände och Niklas Odén.

När: Torsdagen den 18 oktober kl. 10:00-12:00 Var: Wadköpings utbildningscentrum, Lokala Aulan. Örebro.

För ytterligare information och anmälan kontakta Malin Nääs, pressekreterare vid Brottsförebyggande rådet (Brå). E-post: malin.naas@bra.se eller 08-401 87 36.

Föreläsare: Josefin Grände. Josefin har tidigare arbetat som samordnare på Team för våldtagna kvinnor och även författat metodhandböckerna, Jag kallade det aldrig våldtäkt – om att möta våldtagna kvinnor och Utsatt för våldtäkt – En bok till dig som har blivit drabbad. Josefin är utbildningsansvarig på Operation kvinnofrid.

Niklas Odén. Niklas är metodutvecklare och läromedelsförfattare med fokus på skolans värdegrunds- och hälsouppdrag. Niklas har bland annat författat Brå:s tidigare skolhandledningar, Du och jag, rätt och fel samt Livets spelregler för temaarbete om brott och brottsförebyggande. Niklas driver även hemsidan skoluppdraget.se, ett forum och mötesplats inriktat mot samhällsfrågor och skolan värdegrunds- och förebyggande uppdrag.

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Prenumerera