Stora variationer av utpressning

Utpressning är vanligare bland personer som är bekanta än bland dem som inte känner varandra. Det finns också olika varianter där utpressning används som tvistelösning, bestraffning och affärsidé. Det framgår i en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Antalet polisanmälningar om utpressning har ökat markant under 2000-talet. För första gången har man nu tittat på vad som döljer sig bakom siffrorna. Studien som Brå har genomfört är delvis finansierad av Brottsoffermyndigheten.

– I studien konstaterar vi att 75 procent av anmälningarna gäller utpressningsförsök där den utsatte inte betalat. I andra fall har det gått väldigt långt, och den utsatte anmäler först när betalningsförmågan upphört eller personen inser att utpressningen inte kommer att upphöra utan polisens hjälp, säger projektledare Johanna Skinnari.

Utpressning som tvistelösning, bestraffning och affärsidé
Utpressning används för olika syften. I en relation kan en tvist om vårdnad eller bodelning ibland övergå i utpressning, där barnen kan användas som redskap. Utpressning mot företag har ett större inslag av kriminella grupperingar. Här handlar tvisten om fakturor eller kvalitet på utfört arbete.

Utpressning bland ungdomar används som en bestraffning. Det kan vara någon som talat illa om någons flickvän och därför ”bötfälls”. Sådan bestraffning används också i kriminella grupperingar, till exempel om någon ”tjallat” eller fläckat ner grupperingens rykte.

När utpressning är en affärsidé kommer utövaren ofta från en kriminell miljö. En sådan idé går ut på att köpa upp verkliga skulder från privatpersoner eller företagare i gråzonen och driva in dessa med hög ränta. Det kan också handla om att utpressa personer som på internet försökt köpa sexuella tjänster eller lagt ut lättklädda bilder på sig själva.

– De två viktigaste råden till den som drabbats av utpressning är: ”betala inte och anmäl direkt”, säger Lisa Wallin, utredare på Brå. Skolorna kan också bli bättre på att informera föräldrar och personal om hur man upptäcker utpressning. Polisen kan också, när det gäller företag, arbeta uppsökande för att inge förtroende och öka anmälningsbenägenheten.

Rapporten Utpressning i Sverige. Tvistelösning, bestraffning och affärsidé. (Brå 2012:6) går att beställa eller ladda ner på www.bra.se

Mer information: Johanna Skinnari, projektledare, tel: 08-401 87 14; Lisa Wallin, utredare, tel: 08-504 454 22; Lars Korsell, enhetschef, tel: 08-401 87 11, alla medarbetare på Brå. Kontaktperson från Brottsoffermyndigheten: Ulf Hjerppe, medieansvarig, tel: 0706-195754.

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Taggar:

Om oss

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Dokument & länkar