Bredaste ISO-certifieringen för BT Ignite i Sverige

Bredaste ISO-certifieringen för BT Ignite i Sverige Den svenska marknadens bredaste ISO 9001-certifiering av en fastnätsoperatör har nu godkänts för British Telecoms verksamhet i Sverige, BT Ignite. Certifieringen gäller alla arbetsplatser och alla aktiviteter i Sverige. BT Ignite är en ledande leverantör av kommunikationslösningar för företag och organisationer i Europa. British Telecom har funnits i Sverige sedan 1989 men verksamheten under namnet BT Ignite startade den startade den 1 oktober 2001.Företaget sysselsätter ca 150 personer med verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Medan andra företag i samma bransch valt att enbart certifiera delar av verksamheten sätter BT Ignite ribban högre och får hela sin verksamhet certifierad. Kvalitetssäkringen av arbetet genom ISO-certifiering inom telekomsektorn är högst varierande i Sverige. Vissa teleoperatörer har ingen certifiering alls, andra väljer att certifiera enbart vissa bolag. Med tanke på att bolaget formellt bara funnits i landet i fyra månader är certifieringen en stor framgång. - Vi är glada över att få denna kvalitetsstämpel, säger Nordenchefen Anders Westkämper. Det är viktigt eftersom vår globala organisation betraktar Nordenmarknaden för närvarande som mest utvecklad och krävande i världen. Vid frågor, kontakta Joakim Gröndal, BT Ignite, tel: 0708-587470 eller besök www.ignite.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01180/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01180/bit0002.pdf

Dokument & länkar