British Telecom och AT&T överens om att avveckla samriskbolag

BRITISH TELECOM OCH AT&T ÖVERENS OM ATT AVVECKLA SAMRISKBOLAG British Telecom har gjort bindande överenskommelser med AT&T att avsluta sitt gemensamma samarbetsprojekt Concert och att återlämna affärer, kunduppdrag och nätverk till respektive två moderbolag. BT och AT&T kommer att återta motsvarande den substans och de andelar i Concert som ursprungligen lämnades som insats. Prioriteringen framöver blir att så smidigt som möjligt överföra kundservice och kundansvar till BT eller AT &T så att Concert´s kunder fortsatt erhåller oavbruten och internationell service. Medan det delägda samriskbolaget kommer att avslutas helt, ersätts det av kommersiella avtal mellan de två bolagen, för att garantera fortsatt kontinuitet och kvalitet i existerande tjänster. Varje företag kommer enskilt att förse nya och existerande kunder med globala tjänster baserade på Concert-produkter. - Concert var avsett vara ett internationellt samriskprojekt men den globala marknadens förutsättningar har sedan dess förändrats bortom all igenkännlighet, säger BT´s koncernchef, Sir Peter Bonfield. Vi måste förändras tillsammans med marknaden. Naturligtvis drabbas vi av substantiella kostnader genom en avveckling men lösningen ger BT mer fart framåt än som förhållandena är nu. Tydligare fokus och kontroll som resultat av avvecklingen hjälper oss att generera en förbättrad avkastning till våra aktieägare. Vår prioritet är nu att eliminera förlusterna i avvecklingen medan vi samtidigt fortsätter leverera hållfasta lösningar till våra kunder. Sir Christopher Bland, BT´s styrelseordförande säger: - Jag är glad att vi har återtagit kontrollen över vår egen utveckling vad avser möjligheten att leverera tjänster till våra internationella kunder. Det här är ytterligare en viktig milstolpe i den omstrukturering som pågått inom BT de senaste sex månaderna. Som en effekt av överenskommelsen, kommer BT och AT&T att ta ett direkt ägarskap av de inslag och delar som de bidrog med i det sammanslagna bolaget. Det blir ingen fortsatt delägt samriskbolag mellan BT och AT&T. BT tar över Concert´s alla tjänster inom infranätstrukturen i Europa, Afrika, Mellanöstern och Nord-, mellan- och Sydamerika. AT&T tar över nätverken i Asien-Pacificområdet. Concert´s undervattenskablar delas så som vid tillförseln. Varje bolag tar själv hand om de kunder och leverantörer som fanns vid det ursprungliga bildandet. Kommersiella avtal har slutits mellan BT och AT&T så att var och en fortsatt kan leverera globala tjänster även efter det att Concertsamarbetet upphört. Man räknar med att AT&T kommer att generera tjänster till BT värda ca USD 370 miljoner under den närmaste tvåårsperioden. Concert´s service- och underhållscentra och operativa support och andra system fördelas i linje med de enheter de stöder. BT och AT&T kommer omedelbart att börja detaljplanera för en smidig övergång av Concert´s affärsverksamhet och kunder till respektive moderbolag. Kunderna Multinationella företagskunder som fått hjälp av Concert har kontrakt med BT, AT&T och Concert. Efter avvecklingen kommer BT och AT&T att fortsatt kunna möta sådana krav som bäst löser kundernas behov. Genom detaljerade avtalsvillkor är avsikten att kontrakten med Concert- distributörer i hela världen ska kunna överföras till det moderbolag som ursprungligen ansvarade för uppdraget. Underkontrakt med internationella operatörer och andra tjänsteleverantörer kommer att tilldelas de hubbar som stöder dem. Hubkontrakt i Europa går till BT och amerikanska går till AT&T. Anställda Många av Concert´s ca 6.300 anställda tas över av AT&T och BT efter avvecklingen - ungefär en tredjedel går till BT och ungefär hälften av dessa i kundnära befattningar. Avvecklingen innebär att uppskattningsvis 2.300 jobb försvinner hos Concert. De relaterade kostnaderna delas lika mellan BT och AT&T. Diskussioner pågår med berörda arbetsmarknadsorganisationer, arbetstagarrepresentanter och fackliga organisationer. Överföring av Concertkunder till BT Det praktiska arbetet med att överföra Concertkunder smidigt till BT har redan börjat. Det ska vara helt genomfört till första halvan av 2002. Genom avvecklingen kommer att Concerttillgångar som återförs till BT att ske under ansvar av Tim Smart som också fortsätter sin befattning som COO (Chief Operating Officer) för Concert. Affärsverksamheten som återförs kommer att användas speciellt för att kunna förbättra leveransförmågan samtidigt som den återförs till BT på ett effektivt sätt. PRESSINFORMATION 2001-10-16 Vid frågor, kontakta BT Group Newsroom (24 tim.): Tel.:0044-20 7356 5369 eller Anders Westkämper, Country Manager, BT Ignite Nordics, Tel: 0708-301596 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT01060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT01060/bit0001.pdf

Dokument & länkar