Sammanfattning:British telecom och AT&T avvecklar concert

(Sammanfattning:) BRITISH TELECOM OCH AT&T AVVECKLAR CONCERT British Telecom (BT) och AT&T har kommit överens om att avveckla sitt gemen-samma samarbetsprojekt (joint venture) Concert, Samriskbolagets tillgångar kommer att återföras till respektive moderbolag. Ett antal kommersiella överenskommelser har fattats för att säkra en mjuk övergång för Concerts kunder. Sedan Concert lanserades under 1998 har marknaden genomgått helt oförutsedda förändringar. Samarbetet med dess innehåll motsvarar inte längre marknadens efterfrågan och de båda ingående företagen är överens om att det bästa sättet att möta kundernas, ägarnas och de anställdas intressen var en komplett avveckling. BT och AT&T kommer att tillsammans verka för en mjuk övergång för Concerts kunder. Samarbetet avses formellt upphöra under första halvåret 2002. Kommersiella överenskommelser mellan de båda bolagen garanterar kontinuitet och kvalitet i nuvarande serviceupplägg för tre år framöver. Båda företagen för sig har kapacitet att förse nya och existerande kunder med globala tjänster baserade på Concert-konceptet. Alla existerande kontrakt och serviceavtal kommer att respekteras. PRESSINFORMATION 2001-10-16 Vid frågor, kontakta BT Group Newsroom (24 tim.): Tel.:0044-20 7356 5369 eller Anders Westkämper, Country Manager, BT Ignite Nordics,Tel: 0708-301596 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT01050/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT01050/bit0002.pdf

Dokument & länkar