BT tecknar rekordavtal i USA

BT tecknar rekordavtal i USA BT Raymond Inc., BT Industries dotterbolag i USA, har tecknat leverans-avtal med det amerikanska företaget The Home Depot. Avtalet innebär leverans av ca. 4 500 truckar till ett värde av mer än 70 miljoner dollar (550 Mkr). Därtill kommer reservdelar för ca 10 MUSD. Det är BTs största åtagande någonsin. Enligt det två-åriga avtalet skall The Home Depot under 1999 och 2000 täcka minst 90% av sitt behov av lagertruckar från BT Raymond Inc. Leveranser påbörjas i januari 1999 från BTs anläggningar i Nordamerika. Avtalet omfattar främst skjutstativtruckar, orderplocktruckar, ledtruckar samt motviktstruckar tillverkade av BT Raymond. Huvuddelen av truckarna beräknas finansieras genom Raymonds leasing och servas genom Raymonds åter-försäljare. The Home Depot är Nordamerikas största kedja av butiker för byggmaterial, byggutrustning, verktyg mm. Företaget har 641 butiker i USA och ytterligare 40 i Kanada. Antalet anställda uppgår till 135 000 och omsättningen uppgick 1997 till 24,2 miljarder dollar. Avgörande för avtalet var BT Raymonds kvalitet på service och produkter. The Home Depot planerar för internationell expansion varför BTs globala närvaro också var av väsentlig betydelse. - Oss veterligen är detta det största avtalet någonsin i lagertruckbranschen, säger BT Industries VD Carl-Erik Ridderstråle. - Det visar att marknaden har förtroende för BT Industries nya struktur och att vår satsning på stärkt global närvaro varit riktig. ------------------------------------------------------------------------------ Frågor besvaras av VD Carl-Erik Ridderstråle, tel 070-522 07 56, finansdirektör Per Zaunders,tel 070-522 10 07 eller informationschef Göran Skoglund. tel 0142-23043 alt 070-555 92 88.

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.