BT LANSERAR UNIFIED COMMUNICATIONS- OCH SAMVERKANSLÖSNINGAR FÖR GLOBALA FÖRETAG

Som ett led i BT:s satsning 21st Century Network (21CN) har företaget lanserat en omfattande uppsättning lösningar och tjänster för förenad kommunikation och samverkan (unified communications and collaboration, UCC).

UCC-satsningen är utformad för att hjälpa företagskunder att hantera övergången till en konvergerad miljö, där verktyg för samverkan kan användas för att öka företagens effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft. BT:s UCC-tjänster kopplar samman rösttjänster, mobila tjänster och datatjänster, så att användarna kan kommunicera på nästan vilket sätt som helst, med vem som helst, när som helst.

BT samarbetar med partners som Cisco och Microsoft för att hjälpa företagskunder att förbättra sin kommunikation och samverkan. Genom att tillhandahålla ett stort utbud av tjänster och funktioner kan BT hjälpa sina kunder att:

●Öka flexibiliteten och på så sätt knyta samman utspridda projektteam, liksom partners och kunder
●Få mer gjort på kortare tid och med bättre resultat, genom att förse kunderna med ett system som ger dem omedelbar och stabil tillgång till information och resurser
●Fokusera tid och energi på att lösa sina affärsproblem, med BT som det enda tekniska gränssnittet
●Minska de initiala teknologiinvesteringarna och löpande kostnaderna med hjälp av BT:s IP-applikationer, vilka minimerar behovet av infrastrukturinvesteringar och eliminerar abonnemangsutgifterna till tredje part

BT kommer erbjuda ett enda gränssnitt för textmeddelanden, konferenser, samverkan och telefoni, vilket gör det enklare att hantera kommunikation och samverkan.

Normalt köper företag sina IT- och telekomprodukter och -tjänster i tre skilda grupper och från tre olika tjänsteleverantörer:
1. IT- och desktopapplikationer från en leverantör av IT-tjänster eller -system
2. Fast nätverksinfrastruktur och telefoni från en telekom- eller nätverksleverantör
3. Mobiltelefoni från ett bolag för mobiltelefoni
BT kan samla dessa områden i ett enda program, och skapa en migrationsstrategi för IP- och IT-infrastruktur.

“Företag kan dra fördel av en erfaren partner med fokus på och lång erfarenhet av nätverk, när de ska arbeta mot konvergens,” säger François Barrault, VD för BT Global Services. ”BT kan knyta samman de nödvändiga delarna och hjälpa till att skapa en plan för förenad kommunikation som är anpassad till det individuella företaget. Med BT:s skalbara lösningar kan kunden börja med att implementera UCC i liten skala och sedan utöka integrationen till deras IP- och IT-miljöer globalt.”

BT:s UCC-erbjudanden svarar mot kundernas behov av utvärdering, strategisk planering, design och nätverkstjänster genom sina tjänster för implementering, hantering och optimering av alla typer av kommunikationstjänster (röst, textmeddelanden, ljud, video, Telepresence, webbkonferenser etc.); dessa inkluderar IT-styrning och regelefterlevnad, samt en stor uppsättning säkerhetstjänster med arkivering och loggning.


Prenumerera