BTL bygger europeiskt järnvägsnät

BTL bygger europeiskt järnvägsnät Att frakta gods på järnväg har visat sig vara det bästa sättet att komma runt trafikinfarkten på landsvägarna i Europa. - Vi ser en stor potential i Centraleuropa, säger SRCs VD Leif Persson. Att länderna i östra Europa närmar sig EU för med sig ett snabbt växande transportbehov. Scandinavian Rail Cargo, SRC, är en av de största järnvägsspeditörerna i Sverige och ledande vad gäller transporter mellan Tyskland, Benelux-länderna och Sverige. I Hamburg har SRC en viktig knutpunkt för att vidareutveckla Skandinavientrafiken och i Padova i Italien har en verksamhet byggts upp för att utveckla heltågslösningar. Nu satsar SRC vidare i Polen med kontor i Warszawa och Malaszewicze. SRC har satt som sin uppgift att tillsammans med järnvägsbolag och privata vagnägare förbättra den europeiska infrastrukturen och skaffa fler och bättre vagnar. Genom arbetet underlättas gränspassager och järnvägarna öppnas därmed för fri trafik. Just samarbetet mellan olika aktörer är en förutsättning för att lyckas. När IKEA hade svårt att få fram varor från sina leverantörer i Polen lät de SRC lösa knuten. SRC fyllde järnvägsvagnarna, som tidigare gått tomma tillbaka till Västeuropa. Nu dras de via IKEAs leverantörer och går fullastade till lagren i Sverige eller på kontinenten. Förra året hämtade IKEA en miljon kubikmeter möbler i Polen. - Att SRC finns inom Schenker-BTL, med tillgång till ett europeiskt nätverk för landtransporter, stärker oss, säger Håkan Larsson, VD, BTL AB. SRC har ett nära samarbete med koncernens bolag Huolintakeskus i Finland, Castelletti i Italien och Schenker-BTL i Österrike och Tyskland. Tillsammans bygger vi nu vårt europeiska nätverk för järnvägstransporter. SRC omsatte förra året 560 miljoner kronor och fraktade 1,6 miljoner ton gods som fyllde 36 000 vagnar. Utvecklingen förra året var positiv, omsättningen ökade med fyra procent och de totala volymerna med nio procent. Tyngdpunkten har av tradition varit hellaster för svensk industri med stora volymer av stål, massa och papper, vilket utgör 80 procent. En tendens är att mer och mer förädlade produkter går med järnväg, t.ex. möbler och vitvaror. Den andelen förväntas öka, inte minst av miljöskäl. ./. BTL AB (publ) Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, vänligen kontakta Leif Persson, VD, Scandinavian Rail Cargo (SRC) AB, tel 040-669 55 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar