BTL förvärvar Casteletti

BTL, en av Europas största företagsgrupper inom transport och logistik, har förvärvat samtliga aktier i den schweizisk-italienska koncernen, Castelletti SA. @ Vi vill stärka vår position i den här delen av Europa och med en ägare i stället för tre blir det lättare att utveckla företaget, säger Eddie Sterner, chef för Division Landtransporter inom BTL. Tidigare ägde BTL 49%, SBB (schweiziska statens järnvägar) 49% och det franska transportföretaget Fatton 2% av aktierna i Castelletti SA. BTL har förvärvat 51% av aktierna från SBB och Fatton och äger nu hela aktiekapitalet i Castelletti. @ Den italienska marknaden blir allt viktigare. Castelletti är en betydande partner för de tyska, österrikiska och nordiska bolagen som ingår i det gemensamma Schenker-BTL nätverket. Respektive företagsledning i BTL och Schenker har beslutat att inte fusionera Schenker Italiana och Castelletti. Castelletti kommer att fortsätta det omfattande samarbetet även med andra välrenommerade transportbolag i Europa och globalt, säger Eddie Sterner. Castellettis nettofakturering uppgick under 1997 till 2,7 miljarder SEK. Antalet anställda är drygt 800. Koncernen har dotterbolag i Italien, Schweiz, Tyskland och USA. På den italienska hemmamarknaden har Castelletti 25 kontor. Koncernens verksamhet omfattar landtransporter på väg och järnväg, sjö- och flygfrakt och specialtransporter av möbler, kylda matvaror, frukt och grönsaker. För närvarande utgörs 11% av verksamheten av järnvägstransporter, som kommer att utvecklas vidare både inom BTLs och Schenkers organisationer. Koncernens namn blir även fortsättningsvis Castelletti och Helmut Meraner stannar kvar som koncernchef. @ Vi har bra marknadstäckning i Italien och kan erbjuda ett brett utbud av tjänster. Med en stark, långsiktig ägare har vi stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av alla delar av vår verksamhet både inom Europa och på den globala marknaden, säger Helmut Meraner, koncernchef i Castelletti SA. BTL AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Eddie Sterner, chef för Division Landtransporter, BTL, tel. +46 31 7038210 Helmut Meraner, koncernchef i Castelletti, tel. +41 91 6957314 BTL är marknadsledande i Norden, och en av Europas största företagsgrupper, inom transport och logistik. Koncernen har också betydande verksamhet i Asien, Australien, Nya Zeeland och USA. Nettofaktureringen uppgick under 1997 till 18 miljarder SEK. BTL har 11,000 anställda. Genom samverkan med Schenker inom området europeiska landtransporter, etableras ett nytt Schenker-BTL nätverk. Det gemensamma nätverket för landtransporter täcker 30 europeiska länder och har en total personalstyrka på 20 000 personer.

Prenumerera