BTL löser logistiken för livsmedelsbutik på Internet

BTL löser logistiken för livsmedelsbutik på Internet Nu är den här. Livsmedelsbutiken Matomera är uppbyggd helt för internethandel. Från och med måndag är det möjligt att handla mat på Internet, www.matomera.se, till samma priser som i en vanlig butik. Den stora skillnaden mot tidigare internetbutiker är ett plocklager där varorna hanteras snabbt, effektivt och billigt. BergendahlsGruppen förstod tidigt att det inte är möjligt att använda en traditionell livsmedelsbutik som utgångspunkt för sin internetbutik. Tillsammans med Schenker-BTL har därför ett helt nytt koncept utvecklats som bygger på ett separat lager där varorna plockas effektivt, utan att behöva ta hänsyn till "vanliga" kunder. I lagret hanteras volymer på en bråkdel av ytan jämfört med en normal stormarknad och därmed kortas väsentligt ledtiden från order till leverans. Genom ett unikt emballagesystem kan konsumenten till och med få hem glass i rätt temperatur. Distributionen sköts av Schenker-BTL som redan idag har stor erfarenhet av distribution till privatpersoner. Konsumenterna får varorna på kvällstid, vilket ger ett högt kapacitetsutnyttjande i transportproduktionen. Hemdistributionen innebär också att miljöpåverkan kan minskas kraftigt jämfört med motsvarande personbils-transporter. Många upplever en osäkerhet i samband med betalning på Internet. I konceptet testas ett helt nytt system som möjliggör betalning med kort i hemmet. Schenker-BTLs chaufförer är därför utrustade med bärbara kortterminaler. Matthias Kettelhoit på BTL Consulting säger: - Detta är ett bra exempel på hur vi som logistikpartner i nära samarbete med kunden utvecklar nya lösningar. Internethandeln innebär stora utmaningar för logistik-, handel- och distributionsnäringen. Varor kan transporteras från det led i affärskedjan som är fördelaktigast och därmed ökar direkthandeln och ett eller flera led i distributionskedjan försvinner. BTL AB (publ) Koncernstab Information För ytterligare information vänligen kontakta: Åsa Lindell Byström, Informationsdirektör, tel 031-703 80 30, 0705-83 45 63 eller Matthias Kettelhoit, tel 0705-83 44 06. BTL-koncernen är Nordens största företagsgrupp, och en av de större i Europa, inom transport och logistik. Genom de helägda Wilsonbolagen i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland och USA bedrivs även betydande sjö- och flygtransportverksamhet. Koncernen har cirka 11 000 anställda och omsättningen uppgick 1997 till 18 miljarder kronor. Tillsammans med den tyska transportkoncernen Schenker etablerar BTL Europas största nätverk för landtransporter under namnet Schenker-BTL. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (pr981015.doc) (pr981015.pdf)