BTLs bolagsstämma 1999

BTLs bolagsstämma 1999 BTLs bolagsstämma i Göteborg den 3 maj markerade att verksamheten tar steget in ett större sammanhang på den europeiska marknaden. Europas ledande nätverk för landtransporter etablerades redan 1998 under namnet Schenker-BTL och nu sker en total integrering även vad gäller ägandet. BTL AB är nu i det närmaste ett helägt dotterbolag (98%) i Stinnes-koncernen, som även äger den tyska transport- och logistikkoncernen Schenker AG. Som en följd av ägarförändringen avnoterades BTL AB från börsen den 30 april. BTLs och Schenkers landtransportverksamhet, Schenker-BTL, blir en division i Schenker AG. Schenker-BTL-nätverket, med verksamhet i 30 länder, kommer att drivas från Göteborg under ledning av BTLs koncernchef, Håkan Larsson. - Vi har etablerat en bra bas för vår fortsatta europeiska verksamhet. Synergierna kommer att bli märkbara under de närmaste åren, säger Håkan Larsson. Integrationen av Schenkers och BTLs bolag i 17 länder är slutförd och vi kon-centrerar oss nu på utvecklingen av våra transport- och logistiktjänster och effektiviteten i vårt nätverk. Bolagsstämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska utgå med 1,20 kr per aktie, det vill säga totalt 135 Mkr. Avstämningsdag blir den 6 maj. Klaus Ridder, finansdirektör i Stinnes AG, valdes till ny ordinarie ledamot i BTLs styrelse. Följande ordinarie ledmöter omvaldes: Janeric Axelsson, Thomas Held, Antti Lagerroos, Håkan Larsson och Bernd Malmström. Hans Larsson och Gunnar L. Johansson undanbad sig omval. De auktoriserade revisorerna Nils Brehmer och Lennart Wiberg omvaldes. ./. BTL AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Marie Gustavsson, informationschef i BTL, tel 031-703 82 44, mobil 0705-33 43 99. Håkan Larsson, VD och koncernchef i BTL, tel 031-703 80 10. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00790/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar