Nu är Schenker-BTL störst i Europa

Nu är Schenker-BTL störst i Europa Samordningen mellan landtransportverksamheterna inom Schenker och BTL innebär att Europas största transport- och logistiknätverk bildas. Efter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter i februari i år, har samarbetet utvecklats och fördjupats. Integrationsprocessen har nu avslutats genom att bolag, verksamma inom området europeiska landtransporter, slagits ihop till ett bolag per land. BTL har förvärvat bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Belgien, Nederländerna och Storbritannien. Schenker har förvärvat BTLs bolag i Frankrike, Schweiz och Tyskland. Samtliga bolag kommer att verka i ett gemensamt pan-europeiskt nätverk under namnet Schenker-BTL. Registrering av bolagsnamn pågår. Genom samarbetet med Schenker skapas en ny, enhetlig och tydlig företagsprofil för bolagen verksamma runt om i Europa. I samband med detta försvinner varumärkena Bilspedition och Scansped från marknaden. Det svenska bolaget för europeiska landtransporter, BTL Sweden AB, ändrar i början av oktober namn till SCHENKER-BTL AB. Bolag med namnet Schenker-BTL kommer att erbjuda sina tjänster i 30 europeiska länder, ha cirka 18 000 anställda och en omsättning på cirka 27 miljarder kronor. - Reaktionerna från våra kunder visar att samarbetet mellan Schenker och BTL motsvarar förväntningarna från den europeiska logistikmarknaden, säger Dr. Bernd Malmström, BTLs styrelseordförande och koncernchef för Schenker. BTLs koncernchef Håkan Larsson tillägger: - Vi har ambitionen att fortsätta att hålla ett mycket högt tempo i uppbyggnaden av nätverket, speciellt inom områdena produktutveckling, IT och logistik. Så här långt är vi positivt överraskade över resultaten. BTL-koncernens moderbolag, BTL AB, samt övriga verksamheter inom koncernen, huvudsakligen Wilsonnätverket och Scandinavian Rail Cargo (SRC), påverkas inte av ovan nämnda förändring. ./. BTL AB (publ) Koncernstab Information För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Larsson, koncernchef, BTL, tel. 031-703 80 10 eller Åsa Lindell Byström, informationsdirektör, BTL, tel. 031-703 80 30 eller 0705- 83 45 63. BTL-koncernen är Nordens största företagsgrupp, och en av de större i Europa, inom transport och logistik. Genom de helägda Wilsonbolagen i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland och USA bedrivs även betydande sjö- och flygtransportverksamhet. Koncernen har cirka 11 000 anställda och omsättningen uppgick 1997 till 18 miljarder kronor. Tillsammans med den tyska transport- och logistik koncernen Schenker etablerar BTL Europas största nätverk för landtransporter under namnet Schenker-BTL.