Schenker-BTL tecknar avtal med Akzo Nobel

Schenker-BTL tecknar avtal med Akzo Nobel Transport- och logistikföretaget Schenker-BTL har skrivit ett samarbetsavtal med Akzo Nobel i Sverige. Avtalet skapar samtidigt en plattform för ytterligare utveckling i ett Nordeuropeiskt perspektiv. Totalt omfattar affären cirka 40 Mkr. - Vår förhoppning är att vi tillsammans kan utveckla, inte bara transporter, utan också logistik, miljö och EDI/IT, säger Per Gustafsson, Key Account Manager för Akzo Nobel inom Schenker-BTL. Schenker-BTL har sedan en tid fört diskussioner med Akzo Nobel om en bredare affärsrelation vad gäller transporter i Sverige. Nu har det gett resultat och ett två-årsavtal är i hamn. Det innebär i korthet att Schenker-BTL blir huvudleverantör av transporterna med tyngdpunkt på verksamheterna i Malmö, Kristinehamn och Trelleborg. Samarbetet startar omgående och för att underlätta implementeringen placerar Schenker-BTL medarbetare på dessa anläggningar. - Samarbetet förstärker båda parters kärnverksamhet i Sverige, fortsätter Per Gustafsson. Tillsammans kan vi minimera den totala kostnadsutvecklingen. Avtalet bygger på samverkan, utveckling och långsiktighet. - För oss var det viktigt att vår partner kunde ta hela ansvaret för transportsystemet i Sverige, inte minst vad gäller miljöarbete, säger Kaj Larsson, lager- och distributionschef hos Akzo Nobel Deco Sverige AB i Malmö. - Det finns många aspekter att ta hänsyn till i valet av transportör: förmåga att hålla avtalade tider, snabbhet, flexibilitet och system för att hantera eventuella problem. Våra transporter av farligt gods ställer ytterligare krav. Vi får aldrig tumma på servicen till våra kunder, säger Kaj Larsson. För ytterligare information kontakta Per Gustavsson, Key Account Manager, Schenker-BTL AB, tel 070-669 82 96 eller Åsa Lindell Byströn, informationsdirektör, BTL AB, tel 031-703 80 30. BTL-koncernen är Nordens största företagsgrupp, och en av de större i Europa, inom transport och logistik. Genom de helägda Wilsonbolagen i Europa, Asien, Australien, Nya Zeeland och USA bedrivs även betydande sjö- och flygtransportverksamhet. Koncernen har cirka 11 000 anställda och omsättningen uppgick 1997 till 18 miljarder kronor. Tillsammans med den tyska transportkoncernen Schenker etablerar BTL Europas största nätverk för landtransporter under namnet Schenker-BTL. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/28/19981228BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/28/19981228BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar