BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2007

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat

• Nettoomsättningen har under första halvåret ökat med 55 procent och uppgick till 265,4 (171,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 66 procent. Den organiska tillväxten för BTS var, rensat för valutakursförändringar, 13 procent under första halvåret.
• Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 52 procent till 141,7 (93,5) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 60 procent.
• Resultat för första halvåret:
 rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 40 procent till 47,6 (34,1) MSEK
 rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA – marginal) uppgick till 18 (20) procent
 rörelseresultatet ökade med 30 procent till 42,4 (32,6) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 16 (19) procent
 resultatet före skatt ökade med 20 procent till 39,5 (33,0) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 16 procent till 24,5 (21,1) MSEK
 resultatet per aktie uppgick till 1,35 (1,19) SEK.
• Resultat för andra kvartalet:
 rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 41 procent till 29,5 (20,9) MSEK
 rörelsemarginal före avskrivningar (EBITA – marginal) uppgick till 21 (22) procent
 rörelseresultatet ökade med 34 procent till 26,9 (20,1) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 19 (21) procent
 resultatet före skatt ökade med 25 procent till 25,3 (20,2) MSEK
 resultatet efter skatt uppgick till 15,9 (12,8) MSEK
• Nya kunder under första halvåret var bland andra ABN AMRO, Euskaltel, Freesca-le, InBev, Kimberly-Clark, Marsh, Palm Computer, Procter & Gamble, Sie-mens,Sony BMG och Waste Management.

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar