BTS Group AB får order från Sandvik Mining & Con-struction Logistics

Stockholm, Sverige– BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit anlitade av Sandvik Mining & Construction Logistics för att utveckla och leverera ett program i affärskompetens värt intitalt SEK 1,4 miljoner.

Sandvik Mining & Construction en av världens ledande och mest kompletta leveran-törer av utrustning och helhetslösningar till gruv- och anläggningsindustrin. Dess lo-gistikenhet är en central funktion med uppdrag att sköta marknadsbolagens leverans av reservdelar till kund. Verksamheten bedrivs under varumärket Sandvik.
Det övergripande målet med programmet är att stödja Sandvik Mining & Construc-tions affär genom ett förändrat och förbättrat logistikflöde. Programmet syftar till att öka förståelse för förändringarna i det globala logistikflödet, att stärka kunskapen om kostnader i logistikkedjan samt att öka medvetenheten kring individens roll i logistik-kedjan inom företaget och till kund.
Deltagarna kommer att arbeta i en realistisk, datorsimulerad lösning baserad på BTS ledande simuleringsteknologi, som designas, utvecklas och skräddarsys för att re-flektera Sandvik Mining & Constructions framtida logistikflöde.
“Vi är stolta över att Sandvik Mining and Construction har valt BTS för detta strate-giska program” säger Katrin Fagerberg på VD BTS Nordic.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola, Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard, Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar