BTS Group AB får order på 8 MSEK från Terra-Gruppen AS i Norge

Stockholm, Sverige– BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har blivit anlitade av Terra-Gruppen AS i Norge för att utveckla och leverera program i strategisk affärskompetens och värdebaserat ledarskap värt ca SEK 8 miljoner.

Terra-Gruppen AS är en finanskoncern ägd av 79 norska Sparbanker, och som till-sammans med Terra-Gruppen utgör en av de ledande och störst aktörerna inom den norska finansmarknaden.
Målet med programmet är att förmedla en gemensam bild av Terra alliansens af-färssituation och strategier, ge ökat affärsmannaskap och ökad förståelse för bran-schen samt utveckla ett värderings- och prestationsbaserat ledarskap hos närmare 100 bankchefer och ledare inom Terra alliansen.
Deltagarna genomgår ett ledarskapsprogram som löper över fyra moduler med fo-kus på affärsmannaskap, kundförståelse och ledarskap. I samtliga moduler kommer deltagarna att arbeta med BTS beprövade metodik inom upplevelsebaserad inlär-ning som har designats, utvecklats och anpassats för att reflektera Terra alliansens bransch och framtida utmaningar. Programmet levereras i samarbete med Saga Corporate Advisors.
“Vi är stolta över att Terra-Gruppen AS har valt BTS och Saga Corporate Advisors för detta strategiska program”, säger Jonas Stalder, Chef BTS Norge. “Detta är ytter-ligare bevis på vår förmåga att leverera högkvalitativa kompletta projekt för organisa-tioner som befinner sig i en förändringsfas”.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola, Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard, Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar