BTS Group AB får ytterligare uppdrag värda upp till SEK 13 miljoner från Posten Norge

Stockholm, Sverige– BTS Group AB (publ), världens ledande konsult- och utbild-ningsföretag inom området affärssimuleringar, har återigen blivit anlitade av Posten Norge för att utveckla och leverera strategiska koncerngemensamma ledarskaps-program med fokus på bl.a. kund- marknadsförståelse. Affären som är värd upptill SEK 13 miljoner för BTS skall levereras under perioden 2007-2011.

Posten Norge är en av Norges största arbetsgivare med 23 000 anställda, med verksamheter inom Post, Logistik samt IT. Posten Norges ambition är att utveckla verksamheten till en ledande kommunikations – och logistikkoncern i Norden.
Målgruppen för BTS simuleringar är topp, mellan, förstalinjens och nya chefer (ca 100 – 200 chefer om året.) Deltagarna kommer att gå igenom olika ledarskapspro-gram som löper över flera moduler.
Målet med programmen är att skapa resultatorienterade lösningar som kommer tyd-liggöra hela Posten koncernens strategier, skapa en helhetsförståelse för Postens Norges värdekedja och att visa att ett integrerat synsätt mellan organisationens olika delar är en kritisk framgångsfaktor. Detta för att få varje chef att förstå hur de kan hjälpa till att skapa en lönsam tillväxt för Posten Norge.
“Vi är stolta över att Posten återigen har valt BTS för dessa strategiska program”, säger Jonas Stalder, Chef BTS Norge. “Detta är ytterligare bevis för vår förmåga att driva förändring och leverera toppkvalitet till stora komplexa organisationer”.
BTS Group arbetar till stor del med stora internationella företag, några exempel på företag där BTS har arbetat med strategiska initiativ är: Coca-Cola, Weyerhaeuser, General Motors, Vodafone, Boeing, Telstra, Adobe, Hewlett Packard, Cisco, DHL, Honda, Toyota, Gap, SonyEricsson, Nokia, Scania och Sony.

Om oss

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företag att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller.

Prenumerera

Dokument & länkar